Activa Zoo

1 stämpel per 100 KR
10 stämplar ger dig
50:- (ej foder max 9 stämplar/k)

LK kläder

1 stämpel per 500 KR
10 stämplar ger dig
500:- (max 9 stämplar/köp)

Butik Donna

1 stämpel per 400 KR
8 stämplar ger dig
150:-

Kronans Kallinge

1 stämpel per 100 KR
10 stämplar ger dig
25:- (samlar ihop m Ronneby)

Kronans Ronneby

1 stämpel per 100 KR
10 stämplar ger dig
25:- (samlar ihop m Kallinge)