Bli medlem

old_terminal: has_real_card: 1

Klubb Ronneby:
Användarvillkor och integritetspolicy

Introduktion
Klubb Ronneby har bildats för att ge förmåner till dig som handlar i butiker som är anslutna till Klubb Ronneby. Syftet är att stärka den lokala handeln – att det skall löna sig att handla lokalt.

Klubb Ronneby bygger på ett samarbete och stöd från lokaltidningen BLT/SydOstran Tidning som ägs av GOTA Media AB.

Klubben hanteras administrativt av FILLit som ansvarar för informationshanteringen och därmed också för att personuppgifter hanteras på ett integritetsmässigt säkert sätt.

Medlemskapet är personligt och gratis.

Så här går det till:
Som medlem får du en nyckelbricka med din unika kod. Du kan använda nyckelbrickan som identifikation i alla butiker som är anslutna till Klubb Ronneby.

När du betalar dina varor läggs nyckelbrickan mot en särskild läsare i kassan. Köpet och det antal elektroniska stämplar som köpbeloppet motsvarar registreras då automatiskt.

På hemsidan kan du klicka för de butiker där du vill vara medlem. Du blir också medlem direkt i en butik genom att använda brickan vid köp i den aktuella butiken.

Du kan använda din bricka från dag 1, men för att få bonus krävs att du registrerat dig.

Så snart du registrerat dina personuppgifter på www.klubbronneby.se så är du full medlem i Klubb Ronneby.

Du kan när som helst logga in på Klubb Ronneby hemsida och se ditt saldo och de villkor som gäller för bonusen i de olika butikerna.

Din personliga information är din privatsak. Ingen annans. Du kan vara säker på att Klubb Ronneby inte samlar in personlig information som kan säljas vidare till annonsörer eller andra organisationer. Det är bara Klubb Ronneby och de butiker – via BLT/SydOstran - där du är medlem som har tillgång till denna information.

Integritet och bibehållande av personlig information.
Klubb Ronneby gör det lätt för dig att se till att din personliga information är korrekt, fullständig och aktuell. Vi behåller din personliga information under den period det är nödvändigt för att kunna fullfölja de syften som beskrivs i denna integritetspolicy.

Tillgång till personlig information
Du kan bidra till att dina kontaktuppgifter är korrekta och fullständiga genom att logga in på ditt konto på www.klubbronneby.se och uppdatera /korrigera vid behov.

Personuppgiftshantering
Klubb Ronneby registrerar i samband med ansökan om medlemskap i Klubb Ronneby uppgifter om dig som medlem (namn, födelsedatum, adress, kön, mobilnummer, e-mailadress samt tid och datum för registreringen).
Vid registrering av köp med Klubb Ronnebys nyckelbricka med dess unika kod registrerar Klubb Ronneby uppgifter om köpet (tidpunkt, datum, butik, samt antal stämplar och - i förekommande fall - vilket erbjudande det gäller).

Syftet
Syftet med registreringen är att samla och analysera information om köp, vilket kommer att ligga till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär från Klubb Ronneby och butiker anslutna till Klubb Ronneby.

Medgivande
I och med ansökan om medlemskap i Klubb Ronneby, ger du medgivande till att Klubb Ronneby registrerar och lagrar uppgifter om köp och disponerar över den samlade köpinformationen samt behandlar de angivna personuppgifterna för ovanstående ändamål.
Klubb Ronneby skickar månadsvis aggregerade analysrapporter till anslutna butiker som baseras på ditt och andra medlemmars registrerade köp och bonusuttag hos respektive butik.

Som medlem i Klubb Ronneby accepterar du också marknadsföring från de anslutna butiker där du via hemsidan anmält dig som medlem och/eller där du handlat och registrerat köp via nyckelbrickan. Dina uppgifter kan då komma att användas i riktade kampanjer till din specifika urvalsgrupp.

Vilka personuppgifter är registrerade?
Du kan få ett fullständigt utdrag av de uppgifter som finns hos Klubb Ronneby gällande ditt konto.
Skriftlig begäran görs till info@fillit.se
Klubb Ronneby kommer på eget initiativ eller medlemmens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.

Säkerhet och sekretess
Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess. Behandlingen sker enligt personuppgiftslagens krav, innebärande att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Avsluta medlemskap
Du kan avsluta medlemskapet i en enskild butik genom att på hemsidan invid butikens ruta klicka på texten medlem.

Du kan avsluta hela ditt medlemskap i Klubb Ronneby direkt under din profil.
Avslutas medlemskapet i Klubb Ronneby så förfaller innestående stämplar.
På motsvarande sätt förfaller innestående stämplar i den/de butiker du väljer att inte vara medlem.

Vid mer än 24 månaders inaktivitet avslutas medlemskapet och intjänade poäng förfaller.

All personlig information raderas vid avslut av medlemskap i Klubb Ronneby.

Våra utskick
Som medlem i Klubb Ronneby får du inspiration och information om erbjudanden och poäng via e-post, sms och postala utskick. Om du
inte vill få några utskick från oss, kan du när som helst gå in på vår hemsida och tacka nej till utskick.

Tvister och gällande lag
Tvist med anledning av tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras enligt svensk lag och vid svensk domstol.
Ovanstående villkor är under arbete för att anpassas för den nya personupplysnings-lagstiftningen (GDPR) som gäller fr.o.m. den 25 maj 2018.

Klubb Ronneby förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren för Klubb Ronneby. Ändringar träder i kraft en månad efter att medlemmen meddelats. Uppdaterade villkor finns tillgängliga på Klubb Ronneby.

Personuppgiftsansvarig är Lojalitet och Lönsamhet Europa Ab org.nr 556792-1787.

Kontaktuppgifter
BLT/SydOstran FILLit Personuppgiftsansvarig
Åsa Ekman Julia Baniewska Göran Tamm
asa.ekman@gotamedia.se julia@fillit.se goran.tamm@fillit.se
0455-77137 0707-317303 0708-204245